seas Spjelkavik Elektro as - Din lokale elektriker - Tlf 70 15 27 70   Fax: 70 15 27 71 24t: 48 00 82 00

FritidsboligerFritidsboliger.htmlFritidsboliger.htmlshapeimage_24_link_0
VarmeVarme.htmlVarme.htmlshapeimage_25_link_0
BelysningBelysning.htmlBelysning.htmlshapeimage_26_link_0
NybyggNybygg.htmlNybygg.htmlshapeimage_27_link_0
El. SjekkEl._Sjekk.htmlEl._Sjekk.htmlshapeimage_28_link_0
AlarmAlarm.htmlAlarm.htmlshapeimage_29_link_0
EnergiEnergi.htmlEnergi.htmlshapeimage_30_link_0
EnøkEnk.htmlEnk.htmlshapeimage_31_link_0
Industri/NæringIndustri_nring.htmlIndustri_nring.htmlshapeimage_32_link_0
OvervåkningOvervakning.htmlOvervakning.htmlshapeimage_33_link_0
BoligBolig.htmlBolig.htmlshapeimage_34_link_0
RehabiliteringLED.htmlLED.htmlshapeimage_35_link_0
InternkontrollInternkontroll.htmlInternkontroll.htmlshapeimage_36_link_0
Tele/DataTele_Data.htmlTele_Data.htmlshapeimage_37_link_0
TermograferingTermografering.htmlTermografering.htmlshapeimage_38_link_0
VarmepumpeVarmepumpe.htmlVarmepumpe.htmlshapeimage_39_link_0
ButikkButikk.htmlButikk.htmlshapeimage_40_link_0
Tjenester

Smarthus.

Smarthus er et nytt begrep innen elektrisk husinstallasjon, men det har allerede blitt en selvfølge i mange nye hus og boliger. Smarthus er et samlebegrep for all ny teknologi som kan styre de elektriske apparaters funksjoner i huset. Du kan for eksempel fra en fjernkontroll styre alt lys i huset, all varme med natt og dag senkning, markiser ute, slå av og på strømmen i stikkontakter, innbruddsalarmen osv. Dette er det både trådløse systemer som kan gjøre, og trådbundne systemer. I og med at det finnes trådløse systemer, er det lett å installere dette i eksisterende boliger.

Du kan lese mere om Smarthus ved å klikke på Xcomfort.

Hjemmenett.


I dag har en husstand ofte flere TV`er, PC`er og telefoner, dette skal av og til flyttes fra et rom til et annet, da er det greit å ha et eget kabelspredenett også kalt et hjemmenett. Det gjør det enkelt å flytte disse apparatene når familiens behov endres. I hvert rom finnes en kontakt med to uttak. Alle uttak er like for TV/radio, telefon og datautstyr.

Klikk på Elko Link Home for å lese mer om dette.

Smarthusshapeimage_43_link_0