seas Spjelkavik Elektro as - Din lokale elektriker - Tlf 70 15 27 70   Fax: 70 15 27 71 24t: 48 00 82 00

En kunde...


  1. En kunde er den mest betydningsfulle personen i dette firmaet, enten han ringer, skriver eller avlegger et besøk.

  2. En kunde er ikke avhengig av oss, vi er avhengig av kunden.

  3. En kunde forstyrrer oss ikke i vårt arbeid, kunden er årsaken til at vi overhodet har arbeid.

  4. Vi gjør ikke kunden en tjeneste ved å betjene han. Det er kunden som gjør oss en tjeneste ved å gi oss en anledning til å tilfredsstille hans ønsker.

  5. En kunde er ikke en fremmed i vårt firma, han er en del av det.Referanser.


Brødr. Sunde

seas har ansvar for 24t service og vedlikehold hos Brødr. Sunde i Ålesund. Brødr. Sunde er stadig under utvikling og dette fører til stadig nye forandringer i el.installasjonen. Vi prosjekterer og utører alle el.installasjoner. Den elektriske installasjonen er både spennende og krevende og strekker seg fra maritime installasjoner til installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.seas har ansvar for 24t service og vedlikehold hos et av Norges største kjøpesenter, Amfi Moa i Spjelkavik. Vi utfører el.installasjoner og er behjelplig med å finne riktig belysning for butikkene. De er nøye med sikkerheten til kundene så vi utfører grundige kontroller av både det elektriske anlegget, brann og nødlys.Frigocare


seas har ansvar for 24t service og vedlikehold hos Kloosterboer i Breivika. Kloosterboer er Norges største nøytrale fryselager. Installasjonen strekker seg fra maritime til ananserte styringer og overvokninger for kjøleanlegg.
seas har ansvar for 24t service og vedlikehold hos Kolo Veidekke i Bingsa. Kolo Veidekket har både steinknuseverk og asfaltverk i Bingsa. Seas utfører 24t service, vedlikehold og foretar internkontroller ved anleggene.

 

 


seas har ansvar for 24t service og vedlikehold hos hele Spilkagruppen. Seas utfører 24t service, vedlikehold og foretar internkontroller ved anleggene.

 


seas har ansvar for 24t service og vedlikehold hos NCC i Bingsa. I asfalt sesongen går asfaltverkene for fullt og det er da viktig at disse blir godt vedlikeholdt og grundig testet før sesongen. Og ikke minst en god vaktordning der de kan nå oss 24t, 365 dager i året.